29/03/2016
İSTANBUL INN LEVENT
2013’te Future Projects "Residential" kategorisinde finale kalan İstanbul inn Levent, yaşam zenginliğine odaklanan ve İstanbul’daki varlığını kentsel ölçekte ele alan karma kullanımlı bir projedir.

Levent’in yeni yüzünde yer alan arazi, mevcut yapıların ömürlerini doldurmasıyla kentsel dönüşüm içerisinde ortaya çıkmıştır. Bu alanda hem yerelliğin izlerini taşıyan hem de bölgenin dinamiklerini harekete geçiren, mimari bir kimlik oluşturulmaya çalışılmıştır. Projeyi tasarlamaya başlarken, göz önüne alınan etkenler: Çevreyle var olması, mevcut potansiyellerini ortaya çıkarılması ve çevrenin izlerini taşıyıp etkileşiminin devam etmesidir. Çevrenin renkli ve diyagonal olan yapısı, cephenin ve kütlenin plastiğini oluşturan temel yapı taşıdır.

İstanbul Inn Levent, 19 katlı tek blok halinde 135 konuttan oluşmaktadır. Modüler plan kurgusuyla fonksiyonel, pragmatik ve akıllıcı çözümlerle tüm ihtiyaçlara cevap verebilmektedir.