Tempo City

Kağıthane İstanbul’un Avrupa yakasında gerek dönüşüm ve yeni projeler gerekse metro, Kağıthane ve Dolmabahçe tünelleri, 3.köprü ve üç katlı tüpgeçit gibi ulaştırma alanında yaşanan gelişmeler ile merkezi konumu ön plana çıkan, gerek geçmişte gerek günümüzde kompleks insan yaşantısına hizmet eden, coğrafi özellikleri ile de dikkat çeken, tarihi ve kültürel bir çok değeri bünyesinde barındıran başlıca ilçelerden biridir. Kuzeyde Cendere aksı, Seyrantepe üzerinden Ayazağa-Maslak yönü, doğuda Levent ve Şişli ile batıda Eyüp, güneyde ise Beyoğlu-Taksim ile entegre olması ile ulaşım açısından odak noktası durumundadır. Finans merkezleri, iş yerleri ve alışveriş mekanları ile ana arteri oluşturan Levent-Büyükdere Caddesi’ndeki potansiyel insan ve yapılaşma yoğunluğunun doyuma ulaşması sonucu bu potansiyelleri yenilikçi anlayış ile bünyesinde barındıracak olan alternatif arter olarak görülen Cendere aksı bölgedeki en belirgin ve dikkat çekici noktadır.

Ticari bir omurga ile dış ilişkileri sağlayıp aynı zamanda hemen yanındaki alışveriş merkezi etkileşimi ile potansiyel insan yoğunluğunu bünyesinde toplaması sonucu ana arterde çekim noktası haline gelen canlı bir sirkülasyon sağlanması hedeflenmiştir. Devamında ise omurga üzerinde yükselen bağımsız iki ayrı kütlede zemindeki canlı işleyişin fiziksel sürekliliği sağlaması öngörülmüştür. Ele alınan dinamik verilerin matematiksel bir dille yorumlanması sonucu oluşturulan yaşam modülleri ile içindeki hareketliliğini dışa vuran bir tasarım yaklaşımı sergilenmiştir.